احمد نیک بیان در یخچالهای کارل ماکس جاودانه شد

 

طبیعت همانقدرکه زیباست بعضی وقتها بهترینها را ازما میگیرد .بازدرقله بلند کارل مارکس واقغ درتاجیکستان یکی ازبهترین های کوهنوردی ایران و ازجمع ما جدا کرد وغمی درچهره ما نشاند .هیئت کوهنوردی استان البرز مصیبت وارده را به خانواده محترمشان وتمامی هم باشگاههای ایشان تسلیت گفته وخود را دراین غم شریک میداند .روحش شاد و یادش گرلمی باد. روابط عمومی هیئت کوهنودی استان البرز